28 de jul. 2012

I Jornades d'Art. Llibre d'actes

L'Art monàstic a la Corona d'Aragó: el cas valencià

Editorial Ulleye, 2010
A cura de Beatriu Navarro i Buenaventura
ISBN: 978-84-937878-0-6

Índex:
Presentació
Antoni López Alemany                                                      

La serie del pintor cartujo Ginés Díaz sobre la vida de san Bruno y el origen y patrocinio de
la Orden de la Cartuja, para la sala capitular de la cartuja de Portaceli, en el contexto de la religiosidad barroca                                
Francisco Fuster Serra, p. 1

Algunes novetats entorn de la cartoixa de Valldecrist                                                                                                           
Josep-Marí Gómez Lozano, p. 39                                                   

La fortuna artística de la cartoixa d’Aracristi, el Puig (València)                                                                                           
Albert Ferrer i Orts, p. 67

Montsant: el monestir cistercenc de Xàtiva                                                                                                                           
Josep Lluís Cebrián i Molina, p. 85
                                                                                                     
Las artes aplicadas en el arte sacro conventual                                                                                                                 
José Luis March Ramos, p. 101    
                                                                                         
Addenda, p. 167
   

Informació i comandes