28 de jul. 2012

II Jornades d'Art. Llibre d'actes

Pintura del segles XV i XVI a la Corona d’Aragó

Editorial Ulleye, 2011 
Edició a cura de Beatriu Navarro i Buenaventura
ISBN 978-84-937878-5-1
107 pàgines

Contingut:
Presentació
Antoni López i Alemany
La revolució pictòrica dels àngels de la Catedral de València
Ximo Company Climent
Onofre Falcó, un misterioso pintor en la Valencia del siglo XVI
Lorenzo Hernández Guardiola
Al voltant dels Requena i la seua petja a la Costera
Albert Ferrer Orts i Josep-Marí Gómez i Lozano
La fotografía digital infrarroja en los análisis estilísticos de la pintura de los siglos XV i XVI
Isidre Puig

Més informació i comandes