28 de jul. 2012

III Jornades d'Art. Programa

III JORNADES D’ART: ART I HISTÒRIA A XÀTIVA I LES COMARQUES CENTRALS
2, 3 i 4 d’agost de 2011

P R O G R A M A :
2 D’AGOST
9:45 hores -    Presentació de les III Jornades d’Art
10:00 hores – Les capelles de Sant Pasqual Bailon i Sant Pere d’Alcàntara a l’església de Sant Onofre el nou.
                       Joan Quilis i Rodenas
11:00 hores – Aspects de la decoració barroca a la Sotsgovernació de Xàtiva: Els
                       esgrafiats.
                       Albert Ferrer i Orts
12:00 hores – Descans
12:30 hores – Ceràmica arquitectònica del convent de Sta. Clara de Xàtiva.
                       Carles Miret i Estruch
13:30 hores – Fi de la sessió.
17:00 hores – Visita al Castell de Xàtiva.
                        Guiada per Agustí Ventura i Conejero.

3 D’ AGOST
10:00 hores – El Castell de Xàtiva: Su historia.
                       Agusti Ventura i Conejero
11:00 hores –Montsant i les muralles de la Madina de Xàtiva al temps d’Ibn Hazm de Córdova o les muralles califals de Xàtiva.
                       Josep Gisbert i Santonja
12:00 hores – Descans
12:30 hores – De qui i de què protegir el patrimoni cultural valencià. Apunts per a la seua protecció legal.
                       Alexandre Ros i Ros
13:30 hores – Fi de la sessió
18:00 hores -  Visita a les muralles de Llevant i Montsant de Xàtiva.
                       Guiada per Josep Gisbert i Santonja

4 D’AGOST
10:00 hores – Códices iluminados del archivo de la catedral de Valencia. Artífices y escuelas.
                       Juan Ignacio Pérez Giménez
11:00 hores – Pere Nicolau i la difusió de l’estil internacional a València.
                       Carme Llanes i Domingo
12:00 hores – Descans
12:30 hores –  Poblament ibèric a Xàtiva i la Costera segons les darreres troballes.
                        Reyes Borredà Mejías
13:30 hores –  Fi de la sessió
18:00  hores – Poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses, Moixent.
                        Guiada per Reyes Borredà.
DIRECCIÓ:
ALBERT FERRER I ORTS
JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA
ANTONI LÓPEZ I ALEMANY
JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

ORGANITZA:
ULLEYE

PATROCINA:
Impremta PAPIRO – Xàtiva
Lloc: Casa de la Cultura. C/ Montcada, 7. Xàtiva