26 d’ag. 2015

Llibre sobre el pintor Gaspar Requena

El mes de juliol es presentà un llibre sobre el pintor Gaspar Requena, amic i col·laborador de Joan de Joanes. S’hi reordena la biografia del pintor, recull i analitza l’obra coneguda i aporta documentació inèdita.

Dades del llibre:
Hernández Guardiola, Lorenzo; Ferrer Orts, Albert; López Azorín, María José; Gómez Lozano, Josep-Marí: Gaspar Requena, pintor valenciano del Renacimiento (c.1515-después de 1585). Xàtiva, Ulleye (col. Una Ullada a la Història), 2015. ISBN: 978-84-942340-9-5.

Més info: http://www.xativa-llibres.com