27 de maig 2013

Llibre d'actes de les IV Jornades
L’editorial Ulleye ja té en impremta el llibre d'actes de les IV Jornades celebrades l’agost passat (2012).

Ramon Aznar i Garcia: L’opció xativina per Ferran de Trastàmara i l’erecció de l’església col·legial.                                           
Albert Ferrer Orts: Entre la fe i el deure: el paper de les cartoixes valencianes en els assumptes de la Corona d’Aragó entre les acaballes del s. XIV i les primeries del s. XV
María Pilar Hernando Serra: Xàtiva 1812: una ciutat ocupada pels francesos.
Francesc Orts Ruiz: L’obra d’art com a eina educativa. Una experiència des del museu.
Josep Lluís Cebrián i Molina: La primera etapa del Mestre d’Alzira: les taules xativines.