16 de des. 2013

Alguns articles publicats durant 2013 pels coordinadors de les Jornades d'Art


CEBRIÁN I MOLINA, Josep Lluís: "Obres de Francesc Dasí (1833-1892) a les comarques castellonenques". Butlletí del Centre d'Estudis del Maestrat, CEM 90, 2013, pàg. 116-131.
NAVARRO I BUENAVENTURA, Beatriu; CEBRIAN I MOLINA, Josep Lluís: “Taulelleria de l’església del Salvador de Cocentaina”. Alberri: Quaderns d'investigació del Centre d’estudis contestans, 23, 2013, pàg. 55-67.
FERRER ORTS, Albert; FERRER DEL RÍO, Estefania: “Sant Benet de Mahuella, un priorat desconegut a l’Horta Nord”, dins Turisme cultural, desenvolupament territorial i sostenibilitat. Actes del 1r Congrés. València, Universitat de València, 2013, pàg. 223-230.
FERRER ORTS, Albert; FERRER DEL RÍO, Estefania: “A la vanguardia de las relaciones diplomáticas en la primera mitad del siglo XV: cuatro cartujos aragoneses (B. Ferrer, F. Maresme, F. de Aranda, J. de Nea), dins Les Chartreux et les élites (XII-XVIII siècles). Actes du colloque international du CERCOR (2012). Saint Étienne, 2013,  pàg. 159-195.
FERRER ORTS, Albert; GÓMEZ LOZANO, Josep Marí: “Concomitancias entre el atrio de la iglesia mayor de la Cartuja de Valldecrist de Altura y el tigurio del altar de la Basícila de San Pedro de Roma”, dins  Les Chartreux et les élites (XII-XVIII siècles). Actes du colloque international du CERCOR (2012). Saint Étienne, 2013, pàg. 233-258.