30 de jul. 2012

IV Jornades d'Art i Història. Programa

Entre el Compromís de Casp i la Constitució de Cadis.
2, 3 i 4 d’agost de 2012.IV Jornades d'Art i Història. Cartell


III Jornades d'Art. Llibre d'actes


Joan Quilis Rodenas: Les capelles de Sant Pascual Bailon i Sant Pere d’Alcántara a l’església de Sant Onofre el Nou
Albert Ferrer Orts: La pell tatuada: els esgrafiats en l’arquitectura barroca de la Sotsgovernació de Xàtiva
Carles Miret Estruch, Fernando Cotino Villa, Miquel Rosselló Mesquida: La ceràmica arquitectònica del reial monestir de Santa Clara de Xàtiva (la Costera, País Valencià)
Carme Llanes Domingo: Pere Nicolau i la difusió de l’estil internacional a València
Alexandre Ros i Ros: De qui i de què protegir el patrimoni cultural valencià. Apunts per a la seu protecció legal
Juan Ignacio Pérez Giménez: Aportaciones a la biografía de Onofre Soler, archivero y bibliotecario de la Catedral de Valencia
Josep A. Gisbert Santonja: Topografia i arqueologia de Xàtiva. Indicis de disseny i esplendor urbà als anys del Califat Omeia de Còrdova
ISBN 978-84-937878-9-9
Més info: Ed. Ulleye

III Jornades d'Art. Premsa

El diari Levante-EMV es fa ressò de les III Jornades d’Art


III Jornades d'Art. Cartell


28 de jul. 2012

III Jornades d'Art. Programa

III JORNADES D’ART: ART I HISTÒRIA A XÀTIVA I LES COMARQUES CENTRALS
2, 3 i 4 d’agost de 2011

P R O G R A M A :
2 D’AGOST
9:45 hores -    Presentació de les III Jornades d’Art
10:00 hores – Les capelles de Sant Pasqual Bailon i Sant Pere d’Alcàntara a l’església de Sant Onofre el nou.
                       Joan Quilis i Rodenas
11:00 hores – Aspects de la decoració barroca a la Sotsgovernació de Xàtiva: Els
                       esgrafiats.
                       Albert Ferrer i Orts
12:00 hores – Descans
12:30 hores – Ceràmica arquitectònica del convent de Sta. Clara de Xàtiva.
                       Carles Miret i Estruch
13:30 hores – Fi de la sessió.
17:00 hores – Visita al Castell de Xàtiva.
                        Guiada per Agustí Ventura i Conejero.

3 D’ AGOST
10:00 hores – El Castell de Xàtiva: Su historia.
                       Agusti Ventura i Conejero
11:00 hores –Montsant i les muralles de la Madina de Xàtiva al temps d’Ibn Hazm de Córdova o les muralles califals de Xàtiva.
                       Josep Gisbert i Santonja
12:00 hores – Descans
12:30 hores – De qui i de què protegir el patrimoni cultural valencià. Apunts per a la seua protecció legal.
                       Alexandre Ros i Ros
13:30 hores – Fi de la sessió
18:00 hores -  Visita a les muralles de Llevant i Montsant de Xàtiva.
                       Guiada per Josep Gisbert i Santonja

4 D’AGOST
10:00 hores – Códices iluminados del archivo de la catedral de Valencia. Artífices y escuelas.
                       Juan Ignacio Pérez Giménez
11:00 hores – Pere Nicolau i la difusió de l’estil internacional a València.
                       Carme Llanes i Domingo
12:00 hores – Descans
12:30 hores –  Poblament ibèric a Xàtiva i la Costera segons les darreres troballes.
                        Reyes Borredà Mejías
13:30 hores –  Fi de la sessió
18:00  hores – Poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses, Moixent.
                        Guiada per Reyes Borredà.
DIRECCIÓ:
ALBERT FERRER I ORTS
JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA
ANTONI LÓPEZ I ALEMANY
JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

ORGANITZA:
ULLEYE

PATROCINA:
Impremta PAPIRO – Xàtiva
Lloc: Casa de la Cultura. C/ Montcada, 7. Xàtiva

II Jornades d'Art. Llibre d'actes

Pintura del segles XV i XVI a la Corona d’Aragó

Editorial Ulleye, 2011 
Edició a cura de Beatriu Navarro i Buenaventura
ISBN 978-84-937878-5-1
107 pàgines

Contingut:
Presentació
Antoni López i Alemany
La revolució pictòrica dels àngels de la Catedral de València
Ximo Company Climent
Onofre Falcó, un misterioso pintor en la Valencia del siglo XVI
Lorenzo Hernández Guardiola
Al voltant dels Requena i la seua petja a la Costera
Albert Ferrer Orts i Josep-Marí Gómez i Lozano
La fotografía digital infrarroja en los análisis estilísticos de la pintura de los siglos XV i XVI
Isidre Puig

Més informació i comandes

I Jornades d'Art. Llibre d'actes

L'Art monàstic a la Corona d'Aragó: el cas valencià

Editorial Ulleye, 2010
A cura de Beatriu Navarro i Buenaventura
ISBN: 978-84-937878-0-6

Índex:
Presentació
Antoni López Alemany                                                      

La serie del pintor cartujo Ginés Díaz sobre la vida de san Bruno y el origen y patrocinio de
la Orden de la Cartuja, para la sala capitular de la cartuja de Portaceli, en el contexto de la religiosidad barroca                                
Francisco Fuster Serra, p. 1

Algunes novetats entorn de la cartoixa de Valldecrist                                                                                                           
Josep-Marí Gómez Lozano, p. 39                                                   

La fortuna artística de la cartoixa d’Aracristi, el Puig (València)                                                                                           
Albert Ferrer i Orts, p. 67

Montsant: el monestir cistercenc de Xàtiva                                                                                                                           
Josep Lluís Cebrián i Molina, p. 85
                                                                                                     
Las artes aplicadas en el arte sacro conventual                                                                                                                 
José Luis March Ramos, p. 101    
                                                                                         
Addenda, p. 167
   

Informació i comandes

II Jornades d'Art. Cartell


II Jornades d'Art. Programa

II Jornades d’Art: Pintura dels segles XV i XVI a la Corona d’Aragó
2, 3 i 4 d’agost de 2010

PROGRAMA
2 D’AGOST
9:45 hores -    Presentació de les II Jornades d’Art
10:00 hores – La encrucijada del Gótico Internacional en Valencia.  Joan Aliaga Morell
11:00 hores – El pintor Joan Reixach a les comarques centrals valencianes. Josep A. Ferre Puerto
12:00 hores – Descans
12:30 hores – El Judici Final cap a 1500: dos retaules singulars. Francisco Fuster Serra
13:30 hores – Fi de la sessió
20:00 hores – Visita al Museu de la Seu (Josep Lluís Cebrián)

3 D’ AGOST
10:00 hores – Aventuras y desventuras en el estudio de un retrato del cardenal Rodrigo de Borja. Matilde Miquel Juan
11:00 hores – La revolució dels àngels de la catedral de València en la pintura valenciana del segle XV. Ximo Company Climent
13:30 hores – Fi de la sessió
20:00 hores -  Visita als retaules de l’esglesia de  Sant Pere de Xàtiva (J. Ll. Cebrián i A. Ferrer)

4 D’AGOST
10:00 hores – Onofre Falcó, un misterioso pintor en la Valencia del siglo XVI. Lorenzo Hernández Guardiola
11:00 hores – Al voltant dels Requena i la seua petja a la Costera. Albert Ferrer Orts i Josep-Mari Gómez Lozano
12:00 hores – Descans
12:30 hores –  La fotografía digital infrarroja en los análisis estilísticos de la pintura de los siglos XV y XVI. Isidre Puig
13:30 hores –  Fi de la sessió
20:00  hores – Visita als retaules de l'església de Sant Feliu (Josep Lluís Cebrián)

DIRECCIÓ:
ALBERT FERRER I ORTS
JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA
ANTONI LÓPEZ I ALEMANY
JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

ORGANITZA:
ULLEYE

PATROCINA:
ART I CULTURA D'ÈPOCA MODERNA-UNIVERSITAT DE LLEIDA
Impremta PAPIRO – Xàtiva

Lloc: Casa de la Cultura. C/ Montcada, 7. Xàtiva

I Jornades d'Art. Cartell


I Jornades d'Art a Xàtiva. Programa

I JORNADES D’ART: L’ART MONÀSTIC
Xàtiva, 3, 4 i 6 d’agost de 2009
Programa:
Dilluns 3 d’agost
   9.45 h - Presentació de les I Jornades d’Art.
10.00 h  -  La Cartoixa de Portaceli  (Serra) - Francisco Fuster Serra.
11.00 h  -  La Cartoixa de Valldecrist  (Altura) - Josep-Marí Gómez i Lozano
12.00 h  -  Descans
12.30 h  -  La Cartoixa d’Ara Christi (El Puig) - Albert Ferrer Orts
13.30 h  -  Fi de la sessió
20.00 h  -  Visita a l’exconvent de la Mercè de Xàtiva (Guiada per Agustí Ventura)
Dimarts 4 d’agost
10.00 h  -  Montsant i el  Cister - Josep Lluís Cebrián i Molina
11.00 h  -  Els orígens del convent de Santa Clara  - Agustí Ventura i Conejero
12.00 h  -  Descans
12.30 h  -  L’ofici d’orfebre i la seua relació amb els  convents  – José Luis March Ramos
13.30 h  -  Fi de la sessió
20.00 h  -  Visita a l’exconvent de St. Onofre el Nou de Xàtiva (Guiada per Josep Lluís Cebrián)
Dijous 6 d’agost
10.00 h  -  L’orde de Montesa – Josep Cerdà i Ballester
11.00 h  -  Descans
12.30 h - Taula redona: El patrimoni monàstic al País Valencià: Josep Cerdà, Albert Ferrer, Josep Lluís Cebrián, Agustí Ventura, Josep-Marí Gómez i Emili Balaguer.
13.30 h  - Fi de la sessió
20.00 h  -  Visita a l’església i el castell de Montesa (guiada per Josep Cerdà) i Concert d’orgue a l’Església de Montesa (a càrrec d’Òscar Oliver. Peces de Joan Baptista Cabanilles)

Direcció:
Albert Ferrer i Orts
Josep Lluís Cebrián i Molina
Antoni López i Alemany
Josep-Marí Gómez i Lozano
Universitat de València – Ulleye
Organitza Ulleye
Patrocina Impremta Papiro (Xàtiva)
Lloc: Casa de la Cultura. C/ Montcada, 7. Xàtiva