9 de jul. 2014

Actes de les V Jornades (2013)

Muralles, palaus i retaules en el bicentenari del rector Blasco. Actes de les V Jornades d’Art i Història Xàtiva, 1, 2 i 3 d’agost de 2013. (ed. a cura de Beatriu Navarro i Buenaventura). Ulleye (Col. Una Ullada a la Història), Xàtiva, 2014.  
ISBN 978-84-942340-4-0. 278 pàg. Conté les ponències:

- El Mestre de Borbotó i el retaule de la Torre de Canals, de Josep Lluís Cebrián i Molina

- El retablo mayor de San Pedro y San Pablo de Xàtiva: transformaciones y cambios de contexto, de Víctor García Enguíx

- Vicent Blasco en el seu bicentenari (1813-2013): estudiant a Xàtiva, rector de la Universitat a València, de Maria-Llum Juan-Liern

- El palau de l'ambaixador Vich de València: de la seua destrucció a la seua parcial reconstrucció, de Josep-Marí Gómez Lozano i Albert Ferrer Orts 

- Materia, forma y función. La validez de una técnica constructivo-arquitectónica milenaria. El caso de las fábricas de las murallas del castillo de Xàtiva, de Vicent Torregrosa Soler