14 de març 2013

V Jornades (2013). Excursions


L’altra excursió la farem a Xàtiva. Passejarem per les muralles de ponent i de llevant, i entrarem a la nevera i a la Torre del Sol. 

Recapitulem les visites: la Torreta de Canals, Xàtiva i Montesa.